Bureau cursus en lezing

Peter Veltman, Gerben Elsinga en André Russchen geven regelmatig lezingen, cursussen, presentaties en minisymposia over verschillende onderwerpen binnen het notariaat, maar ook daarbuiten voor verenigingen, ondernemers, banken, tussenpersonen etcetera.

Allen kunnen op een ontspannen en heldere wijze de soms moeilijk te begrijpen materie presenteren en uitleggen.

Bij de onderwerpen van bijvoorbeeld een lezing kunt u denken aan:

  • erfrecht (testamenten; nalatenschappen);
  • personen- en familierecht (samenlevingscontracten; huwelijksvoorwaarden; schenkingen);
  • registergoederenrecht (koop van een woning; hypotheek; splitsing in appartementen);
  • ondernemingsrecht (ondernemingen starten, overdragen of beëindigen);
  • fiscale aangelegenheden met betrekking tot bovenstaande gebieden.
  • Peter Veltman is docent aan de Beroepsopleiding voor kandidaat-notarissen en daarnaast ook docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gerben Elsinga is gedurende vele jaren als docent verbonden geweest aan de Stichting Opleiding Medewerkers Notariaat.

Voor professionals, welke regelmatig bijgeschoold moeten worden, waaronder ook begrepen (kandidaat-)notarissen en notarisklerken/notarieel medewerkers, kan een cursus (mogelijk) in aanmerking komen voor opleidingspunten.

Als u geïnteresseerd bent in een lezing, cursus of presentatie, neem dan contact op met Peter Veltman op 0521-512021 of Gerben Elsinga op 0515-570900.