Disclaimer

De informatie in onze downloads en brochures etc., alsmede op onze site, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
De geboden informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de lezer. Algemene informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies.
Elan Notarissen wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af.

Deze site bevat links naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kan vanuit andere sites links gelegd zijn naar deze site. Elan Notarissen is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt vermeld of de kwaliteit van de geboden dienst.

Opmerkingen en/of suggesties ter verbetering kunnen worden gemaild naar info@elannotarissen.nl
Dit e-mailadres is niet bedoeld om inhoudelijk advies te verkrijgen. Daarvoor gelieve contact op te nemen met één van onze vestigingen, of met de Notaristelefoon op 0900 – 346 93 93 (€0,80 per minuut).