Brochures derden

Belastingdienst

Belastingdienst

 • Hulpmiddel samenloop BTW en overdrachtsbelasting

  Als u als ondernemer een pand aankoopt kan BTW spelen. Met het hulpmiddel kunt u zien of u alleen BTW hoeft te betalen, BTW en overdrachtsbelasting of alleen overdrachtsbelasting.

 • Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

  Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. U betaalt dan minder of geen belasting. In de brochure leest u wat de bedrijfsopvolgingsregeling inhoudt en hoe u er gebruik van kunt maken.

 • Aanvraag voorlopige aanslag of uitstel aangifte erfbelasting.
 • Belasting en schenken

  Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In de brochure leest u meer over belasting en schenken.

 • Belasting en erven

  Informatie over wat er zo al moet gebeuren na een overlijden.

Rijksoverheid

Rijksoverheid

 • Naamswijziging

  In deze publicatie vindt u informatie over achternaamswijziging: het veranderen van de achternaam zonder dat een nieuwe familieband ontstaat.

 • Gezag, omgang en informatie

  In deze publicatie vindt u informatie over de verschillende vormen van gezag over minderjarige kinderen en wat er gebeurt met uw gezag na een scheiding.

 • Identificatieplicht

  In deze publicatie vindt u informatie over de nieuwe identificatieplicht welke op 1 januari 2005 in werking is getreden en over de identiteitsbewijzen die u kunt gebruiken. Vanaf 1 januari 2005 moet iedereen van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als de politie of een toezichthouder daarom vraagt.