Executele en bewind

Het afwikkelen van een erfenis is geen prettig onderwerp om over na te denken, maar wel erg belangrijk. Na uw overlijden moet uitvoering worden gegeven aan uw testament en wensen.

Wie stelt u aan als executeur en/of bewindvoerder en wat moeten de bevoegdheden van deze persoon of personen zijn?

Omdat een naaste of een goede vriend niet altijd de kennis of de tijd heeft om de taak van executeur en/of bewindvoerder op zich te nemen, kan onze Stichting Bewind & Executele, welke gelieerd is aan Elan Notarissen, een oplossing zijn.

Als executeur en/of bewindvoerder bieden wij het volgende:

  • ruime ervaring in het op de juiste wijze afwikkelen van nalatenschappen
  • ruime ervaring in testamentaire bewindvoering
  • onafhankelijkheid en onpartijdigheid
  • gedegen kennis van het erfrecht, personen- en familierecht en fiscale recht
  • hoog opgeleide notarissen én medewerkers
  • gewaarborgde continuïteit