Levenstestament-levensvolmacht

Het levenstestament is in korte tijd populair geworden. Het biedt niet alleen ouderen maar ook jongeren de mogelijkheid om hun belangen op financieel en medisch gebied te beschermen. Het levenstestament is een alternatief voor toepassing van curatele, beschermingsbewind of mentorschap.

Dat het levenstestament een grote vlucht heeft genomen maakt nieuwsgierig naar hoe het in andere landen is geregeld. Vergelijken van regelingen is lastig, maar op de deze site kunt u daarover meer lezen voor wat betreft onze zuiderburen.

Als Elan Notarissen vinden wij echter dat de term levenstestament verwarrend kan overkomen. Bij het begrip testament denken de meeste mensen toch aan een akte welke regelingen inhoudt in verband met overlijden. Een levenstestament houdt echter regelingen in welke gelden bij in leven zijn. Daarom spreken wij liever over een ‘levensvolmacht’. Dit ook omdat de meeste mensen voornamelijk willen regelen wie hun zaken gaat regelen als zij dit zelf niet meer kunnen (evt. ook willen) doen. Hun persoonlijke wensen op medisch gebied leggen zij dan vast in een zelf op te stellen stuk, wat al of niet aan de akte kan worden gehecht. Het advies is om dit stuk met persoonlijke wensen op medisch gebied zeker 1 maal per 3 jaar aan te passen of te herbevestigen. U hoeft hiervoor niet naar een notaris!

Let op dat een levensvolmacht een voor uw situatie gemaakte akte is, ofwel er moet niet te weinig zijn geregeld, maar er moet ook geen sprake zijn van ‘overkill’ van bepalingen, welke in uw situatie helemaal niet van toepassing zijn of kunnen zijn. Er zijn wel voorbeelden van ‘standaard’ levenstestamenten in omloop, maar de vraag is of u hieraan wat heeft.