Dat is pech, geld weg!

Het volgende komt bij samenwoners regelmatig voor….

Johan en Marieke wonen al heel wat jaren met elkaar samen en nog wel mét een samenlevingsovereenkomst. De relatie loopt niet meer zo soepel en zij besluiten uit elkaar te gaan. Na onderling overleg wordt besloten dat, omdat beiden de hypotheeklasten niet alleen kunnen dragen, de woning wordt verkocht. Als het op de verdeling van de overwaarde aankomt, wil Johan eerst uit de overwaarde de bedragen, die hij heeft geïnvesteerd in de gezamenlijk aangekochte woning (hij heeft in totaal zo’n € 50.000 meer geïnvesteerd dan Marieke), krijgen. En vervolgens dat het bedrag wat dan overblijft tussen hen, elk de helft, wordt verdeeld. Marieke weigert dit echter en het loopt op een rechtszaak uit.

De Rechtbank wijst de claim van Johan af en wel vanwege verjaring. Een rechtsvordering tot vergoeding van het type vordering (welke Johan op Marieke heeft gekregen), verjaart door verloop van 5 jaar (en wel vanaf het moment van de investering). Johan voert bij de Rechtbank nog aan dat het samenwonen met een samenlevingscontract erg sterk lijkt op een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, zodat enige termijn van verjaring pas begint te lopen na het uitelkaar gaan net als bij geregistreerd partnerschap en huwelijk. De Rechtbank gaat hier niet in mee (dit was al eerder beslist door de Hoge Raad in een geval waarin geen sprake was van samenwoners zonder samenlevingscontract).

Conclusie: mochten jullie een samenlevingscontract hebben, kijk het contract na of er een regeling in staat voor investeringen en een verjaringstermijn. Als jullie geen samenlevingscontract hebben, laat er één opmaken! En dat heeft niet alleen te maken met waar dit onderwerp over gaat, maar ook met heel veel andere zaken. Wij adviseren jullie graag over dit onderwerp.