Kosten opdracht

Kosten opdrachtgever

In het algemeen is het de opdrachtgever die de kosten van de door hem gevraagde dienst in rekening krijgt gebracht. De meeste van deze kosten zitten begrepen in het tarief van de akte zelf en worden niet apart gespecificeerd, behalve kosten welke expliciet aan derden moeten worden afgedragen, zoals leges van een Rechtbank, en kosten inzake overboekingen, en specifieke werkzaamheden welke naast de gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.

Meestal kan bij de aanvang van het dossier een inschatting van de kosten worden gedaan, soms kan dit niet. In het laatste geval wordt er bijna altijd (geheel of aanvullend) gewerkt op basis van de aan het dossier bestede tijd en doorberekening kosten van derden, als deze zijn betrokken bij het dossier.

Kosten verkoper

Een uitzondering op dat de opdrachtgever alle kosten betaald, is de situatie van verkoop van een woning. Dan kunnen er, naast de kosten welke een koper in rekening worden gebracht (meestal begrepen in het tarief van de akte(n)), ook kosten bij de verkoper in rekening worden gebracht (koper is meestal opdrachtgever bij dit type dossiers).

De meest gebruikelijke kosten voor rekening van de verkoper zijn:
1. doorhaling hypothe(e)k(en)
2. overboekingen ten behoeve van verkoper
3. volmacht verkoop (en kosten legalisatie als verkoper de volmacht tekent bij een andere notaris)
4. kosten verrekenen spaarsaldo/polis hypotheek bij aflossing
5. onderzoek beschikkingsbevoegdheid

Er kunnen van geval tot geval ook andere kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld een tolk/vertaler, als een verkoper niet de Nederlandse taal voldoende machtig is. Ook niet gebruikelijke werkzaamheden, veroorzaakt aan de kant van de verkoper, worden ten laste van verkoper gebracht. Het is namelijk niet redelijk (en ook niet toegestaan) om kosten die betrekking hebben op de situatie van de verkoper bij de koper in rekening te brengen.
Sommige kosten kunnen ook deels bij koper en deels bij verkoper in rekening worden gebracht, zoals verrekeningen.

De kosten verkoper kunnen dus variëren, waarbij als uitgangspunt gemiddeld de volgende tarieven gelden voor de meest gebruikelijke kosten hiervoor vermeld:
1. € 175,00 tot € 254,00 per door te halen hypotheekinschrijving (doorhaling beslag, doorhaling van een ‘particuliere’ hypotheek waarbij erfgenamen zijn betrokken c.q. hypotheek van buitenlandse entiteit, etc.: € 254,00 + uurtarief voor meerwerk)
2. € 18,00 tot € 25,00 per overboeking
3. € 60,00 tot € 90,00 per volmacht (excl. evt. persoonlijke bespreking met volmachtgever over de inhoud volmacht en de betreffende akte)
4. € 90,00 tot € 160,00 per te verrekenen saldo/polis
5. € 50,00 tot € 65,00 voor registeronderzoeken (er vanuitgaande dat er sprake is van 2 verkopers en er geen sprake is van vererving, echtscheiding, toestemming etc.)
De kosten van verrekeningen worden meestal deels bij koper en deels bij verkoper in rekening gebracht, afhankelijk van welke verrekeningen het betreft. Gemiddeld betreft dit een bedrag van € 25,00 tot € 40,00 voor het totaal van de meest gebruikelijke verrekeningen welke bij verkoper in rekening te brengen.