Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van de notaris met informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen. De verklaring van erfrecht (ook wel genoemd akte van erfrecht) beantwoordt één of meer van de volgende vragen:

  • Is er een testament?
  • Was de overledene al of niet getrouwd of geregistreerd als partner?
  • Wie zijn de erfgenamen?
  • Is er sprake van een wettelijke verdeling?
  • Wie wikkelt de nalatenschap af en welke bevoegdheden heeft deze persoon?

De verklaring van erfrecht wordt op verzoek van de erfgenamen opgesteld. Het duurt soms even voor de verklaring van erfrecht klaar is. Bijvoorbeeld als er veel erfgenamen zijn, de erfgenamen moeilijk te vinden zijn of er bijzondere omstandigheden zijn (bijv. een handelingsonbekwame erfgenaam, een verwerpende of beneficiaire aanvaardende erfgenaam of een erfgenaam in de schuldsanering).

Nut en noodzaak

Deze verklaring is niet verplicht, maar vaak wel nodig. Zonder die verklaring kunnen bankrekeningen worden/blijven geblokkeerd en kan het lastig zijn om bijvoorbeeld partnerpensioen te krijgen. Bovendien is het bij meerdere erfgenamen handig (maar niet noodzakelijk) om in de verklaring van erfrecht één van de erfgenamen of een derde, zoals bijvoorbeeld de partner van een erfgenaam of de notaris, volmacht te geven om namens de (andere) erfgenamen te handelen.

Elan Notarissen heeft een uitgebreide brochure gemaakt over het onderwerp verklaring van erfrecht, welke u kunt vinden bij onze brochures over familie- en erfrecht.